PRIPRAVÍME VÁM PROJEKT
NA MIERU AJ S MONTÁŽOU

ETAPY REALIZÁCIE

PRI PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCII

Vypracovanie projektu rekuperácie na mieru po konzultácii so zákazníkom

PRI HRUBEJ
STAVBE

Realizácia rozvodov vzduchotechniky, vŕtanie otvorov a osadenie rozdeľovačov

PO
NASŤAHOVANÍ

Osadenie tanierových výustkov, montáž rekuperačnej jednotky a regulácia celého systému.

EKOLOGICKÉ VETRANIE BEZ ALERGÉNOV

HORE