VIETE, AKO BUDETE VETRAŤ VO VAŠOM NOVOM DOME?

ČO JE REKUPERÁCIA?

Rekuperácia efektívne rieši problematiku energeticky úsporného vetrania. Je to spätné získavanie tepla cez vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla, t.j. REKUPERÁTOR.

Čerstvý vonkajší vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý "odpadový" vzduch z vášho objektu (domu, bytu).

Tieto vzduchy sú vo výmenníku od seba oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prenikaniu z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Cez steny kanálikov prechádza teplo z odpadového vzduchu do privádzaného, ktorý sa tak zohrieva a takto ohriaty vstupuje cez vzduchotechnické výustky do obytných miestností. Rekuperačné výmenníky renomovaných výrobcov dosahujú vysoký účinok odovzdávania tepla v rozpätí 80 - 95% podľa veľkosti výmeníka, prietoku vzduchu a typu rekuperačného zariadenia.

video

Rekuperačné jednotky

Rekuperačné jednotky sú určené pre nové byty, domy ale aj pre rekonštrukcie, sú ideálnym riešením pre pasívne a nízkoenergetické domy.

Jednotky s rotačnými rekuperátormi dosahujú tepelnú účinnosť 85%. Jednotky s doskovými a entalpickými rekuperátormi dosahujú tepelnú účinnosť až 90%.

Benefity & funkcie rekuperačných jednotiek :

  • Nízka hlučnosť = tichá prevádzka
  • Nízka spotreba energie = nízke prevádzkové náklady
  • Minimálny dopad na životné prostredie
  • Komfort a zdravá klíma vo vetranom priestore
  • Efektívne energetické využitie tepla = tepelná účinnosť až do 90%
  • Extra kompaktné rozmery
  • Integrované automatické ovládanie dotykového ovládača

Možnosti riadeného vetrania objektu cez rekuperačnú jednotku
sú centrálne a lokálne (decentrálne)

CENTRÁLNE REKUPERAČNÉ JEDNOTKY

Centrálne vzduchotechnické jednotky sú ideálne pre novú výstavbu. Poskytujú jednoduchý systém riadeného vetrania v celom dome s vysokoefektívnou rekuperáciou tepla.
VZT rozvod sa odporúča mať naplánovaný a vyprojektovaný pred stavbou domu, z dôvodu realizácie počas výstavby.

Vetracie jednotky s centrálnym rozvodom vzduchu – ako to funguje Čerstvý vzduch prúdi centrálnym rozvodom do obytných miestností (obývacie izby, spálne a detské izby), odpadový vzduch je odsávaný z miestností sa "zlým" vzduchom (kuchyne, kúpeľne alebo WC).
Výmenník tepla v jednotke využíva tepelnú energiu obsiahnutú v odpadovom vzduchu, ktorú ohrieva čerstvý vzduch nasávaný z vonku cez sací otvor v obvodovej stene domu. Ochladený "zlý" vzduch je potom vyfukovaný cez výfukový otvor von z domu.

Centrálne rekuperačné jednotky - ZL.
Ideálne pre novú výstavbu.

Centrálne rekuperačné jednotky - ZL.
Ideálne pre novú výstavbu.

LOKÁLNE (DECENTRÁLNE) REKUPERAČNÉ JEDNOTKY

= lokálne vetranie s rekuperáciou - bez rozvodov vzduchu

Ak nie je v projekte zapracovaný centrálny systém vetrania a rekuperácie s rozvodmi vzduchotechniky v dome alebo v prípade náročnosti jeho inštalácie, je možné použiť lokálnu rekuperačnú jednotku. Vetracia jednotka je určená pre inštaláciu priamo do obvodových múrov vetranej miestnosti, kde táto zabezpečuje optimálnu výmenu odvádzaného vnútorného vzduchu s vonkajším.

EKOLOGICKÉ VETRANIE BEZ ALERGÉNOV

HORE